شادی خیابانی مجری زن تلویزیون /عکس

پورتال خبری واکنش: شب گذشته و پس از برد تیم ملی والیبال کشورمان مقابل لهستان المیرا شریفی مقدم اخبارگوی شبکه خبر با فرزندانش در بین مردم شادمان خیابان های تهران حضور پیدا کرد.

مجری زن تلویزیون در شادی خیابانی برد والیبال

دانا