شکلک در آوردن بازیگر معروف /عکس

تصویر متفاوت بهنوش بختیاری در حال شکلک درآوردن.

 شکلک در آوردن به سبک بهنوش بختیاری