عکسی از بهرام رادان در پاييز ١٣٧٩

بهرام رادان با انتشار عکس زیر نوشت:

ساقى(كارگردان:زنده ياد اعلامى) پاييز ١٣٧٩

بهرام رادان در پاييز ١٣٧٩

صفحه اجتماعی بهرام رادان