عکسی که صبا راد با مشاهده آن لال شد

صبا راد با انتشار عکس زیر نوشت:

  بادیدن این عکس لال شدم لال…
شماتوصیف کنید

 عکسی که صبا راد با دیدن آن لال شد

صفحه اجتماعی صبا راد