عکس دیدنی و متفاوت از جانیار

پورتال خبری واکنش: برزو ارجمند عکس زیر را از پسرش جانیار در صفحه اجتماعی اش منتشر کرد.

جانیار، پسر برزو ارجمند

جانیار، پسر برزو ارجمند