عکس سلفی مهراوه شریفی هنگام پیاده روی

عکس سلفی مهراوه شریفی هنگام پیاده روی

 

مهراوه شریفی نیا با انتشار عکس  زیر نوشت:

😠.
پياده روى
در يك روزِ بهارى كه دلش مى خواد شبيه يك روزِ تابستونى باشه و موفق شده
___________________________________

سلفىِ يك دخترِ بى حوصله كه دلش مى خواد شبيه يك دخترِ با حوصله باشه ولى ناموفقه

 سلفی مهراوه شریفی نیا هنگام پیاده روی