فاطما گل در حال انداختن رای /عکس

امروز در حساس ترین انتخابات ترکیه،” برن سات ” بازیگر نقش فاطما گل سر صندوق رای رفت و مردم را به رای دادن تشویق کرد.