ليلا بلوكات و جرج كلوني /عكس

ليلا بلوكات، بازيگر زن سينماي ايران در مورد غرور جملات جالبي نوشته و اين عكس را همراه با آن منتشر كرده.

.

 ليلا بلوكات و جرج كلوني يهويي!

ليلا بلوكات نوشته:
غرور را دوست دارم !
گاهی غرور آخرین تکیه گاه است
وقتی همه چیزت را باخته ای!
غرور همچون نقابیست
که به پشتوانه اش می توانی
تصویر درهم ویرانیت را پنهان کنی!

تو هیچ چیز از من نمی دانی
نمی دانی چه قدر سخت است
در برابر آن همه زیبایی تو
سیل نگاهم را پشت سد غرورم مهار کنم و
نقش کسی را بازی کنم که برایش
بود و نبود تو
خالی از اهمیت است!
تو بهتر از هر منتقدی می توانی تشخیص دهی
بازیگر خوبی هستم یا نه ؟!

پی نوشت: من و جورج کلونی یهویی!

صفحه اجتماعی لیلا بلوکات