لیلا بلوکات در میان کودکان /عکس

پورتال خبری واکنش: لیلا بلوکات با انتشار عکس زیر نوشت:
یوسف -فوءاد-سیمین-دینا-طاهره-اکرم-هستی-پریدخت
بچه های من که خیلی دوسشون دارم ….
اعلام میکنم که شماها هم اگر میتونید یه بچه رو به سرپرستی بگیرید بخدا که حالتون خوب میشه وقتی خوشحالیشونو میبینید ….یا حق

 لیلا بلوکات در میان کودکان تحت سرپرستی اش

لیلا بلوکات در میان کودکان تحت سرپرستی اش