نیکی کریمی و پدرو مادرش در لندن / عکس

نیکی کریمی به همراه پدر و مادرش در لندن