اولین کامیونی که وارد ایران شد/عکس

عکس یادگاری روس ها با اولین کامیونی که وارد ایران شد.