حمل بیمار با فرقون در یک بیمارستان/عکس

بیمارستان،عکس،بیمار

احتمالا به خاطر کمبود امکانات است که بیماری را این گونه با فرغون حمل می کنند. اگرنه انسان که آجر و خاک نیست. چه زمانی این صحنه های زشت از بیمارستان های ما محو می شود؟

به گزارش واکنش به نقل از اقتصاد نیوز