تهران زیبا بعد از بارش باران /تصاویر

بارش باران بهاری عصر سه شنبه فضای شهری تهران را تلطیف کرد .