عکس احمدی نژاد در جنگل

پرتال خبری واکنش:تصویری از رئیس جمهور سابق