نقاشي با تراشيدن مداد /تصاویر

هنرمندي به نامMeghan Maconochie ، فقط با تراشيدن مداد رنگي و استفاده از مغذ هار ريز شده مداد نقاشي هايي بسيار جالب و خلاقانه اي کشيده است.
.

اخبار,اخبار گوناگون , تصاویر  زیبا

 

اخبار,اخبار گوناگون , تصاویر  زیبا

 

اخبار,اخبار گوناگون , تصاویر  زیبا

 

اخبار,اخبار گوناگون , تصاویر  زیبا

 

اخبار,اخبار گوناگون , تصاویر  زیبا