پیام همسران والیبالیست‌ها پس از پیروزی /تصاویر

پورتال خبری واکنش: بعد از سومین پیروزی خانگی متوالی والیبالیست ها و ایجاد موج سرور برای مردم ، همسران عادل غلامی و مهدی مهدوی دو ملی پوش والیبال ایران در اینستاگرام های شان از آنها تشکر کردند.

 همسران والیبالیست ها از پیروزی ملی پوشان نوشتند

همسران والیبالیست ها شاید بیشترین سختی را در این مسابقات بی محال استراحت لیگ جهانی می کشند.

همسران والیبالیست ها از پیروزی ملی پوشان نوشتند