اول از همه جلوی موی خود را با پشت با شانه دم باریک ،جدا می‌کنید و قسمت پشت سر خود را با کش دم اسبی می‌بندید.موهایتان را دسته دسته به دور کش با گیره محکم میکنید ( مانند تصویر )  زیاد مهم نیست موهای را سفت بپیچید کمی‌شل و نامنظم حجم موهایتان را بیشتر نشان میدهد.

توجه: اگر دارای موهای کم پشتی هستید میتوانید از پروتز مو که مانند یک کش موی اسفنجی و بزرگ است استفاده کنید و موها را به دورش بپیچید.

1

 

پشت موهایتان را که کامل بچیدید حالا نوبت موهای جلوتان است , آنها را شانه کنید و بصورت کج به پشت سر برسانید و دو طرف موهای جلوتان را به پشت موهایتان مانند تصویر با گیره وصل کنید. برای تثبیت از اسپری استفاده کنید.

2