آموزش طراحی ناخن با برگ پاییزی

پرتال اجتماعی واکنش:طراحی ناخن مطابق با هر فصل تغییر می کند و شما می توانید با برگ های طلایی پاییز ناخن های تان را طراحی کنید.

با برگ های پاییزی ناخن های تان را طراحی کنید

آموزش طراحی ناخن به شکل برگ های پاییزی

آموزش طراحی ناخن به شکل برگ های پاییزی

ابتدا یک برگه طلایی نازک تهیه کنید و بهتر است این برگه، پشت چسب دار باشد.
مطابق شکل تکه کوچکی از برگه را بریده و با قیچی ابرو شکل یک برگ کوچک پاییزی را ببرید.
روی سطح ناخن تان برق ناخن زده و بلافاصله برگ بریده شده را بچسبانید.
صبر کنید تا کاملا خشک شود و در انتها یک لایه برق ناخن دیگر روی سطح ناخن تان بزنید.
می توانید این برگ را در قسمتهای مختلف ناخن تان بچسبانید.

طراحی ناخن با برگ های پاییزی

طراحی ناخن با برگ های پاییزی