طراحی ناخن‌ها با کمک نوار چسب /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش:مدل طراحی ناخن های هندسی و زیبایی است که تنها با کمک برش های نوارچسب می توان روی ناخن طراحی کرد.

Snapshot_2016-01-03_115646
استفاده از نوار چسب در طراحی ناخن

اگر در تعجب هستید که چطور برخی خانم ها می توانند طراحی های هندسی بسیار صاف و مرتبی روی ناخن ایجاد کنند، جواب آن گاهی می تواند به سادگی یک کلمه همانند نوارچسب باشد! تصاویر زیر مدل طراحی ناخن های هندسی و زیبایی است که تنها با کمک برش های نوارچسب می توان روی ناخن طراحی کرد.

Snapshot_2016-01-03_115701

Snapshot_2016-01-03_115716

Snapshot_2016-01-03_115730
Snapshot_2016-01-03_115807

Snapshot_2016-01-03_115822

Snapshot_2016-01-03_115851
Snapshot_2016-01-03_115921
Snapshot_2016-01-03_115934
Snapshot_2016-01-03_115947
Snapshot_2016-01-03_120001