محبوب‌ترین مدل موهای مردانه به سبک ستاره‌های هالیوود

پرتال اجتماعی واکنش:اگر می خواهید بدانید که محبوب ترین مدل موی مردانه میان ستاره ها کدام اند، به تصاویری که در اینجا برایتان آورده ایم نگاهی بیاندازید. طراحان ما این مدل موها را به عنوان بهترین های سال 2016 برگزیده اند.

اسکار آیزاک
محبوب‌ترین مدل موهای مردانه به سبک ستاره‌های هالیوود

 رایان گاسلینگ
محبوب‌ترین مدل موهای مردانه به سبک ستاره‌های هالیوود

هری شام جونیور
محبوب‌ترین مدل موهای مردانه به سبک ستاره‌های هالیوود

جو منگانیلو
محبوب‌ترین مدل موهای مردانه به سبک ستاره‌های هالیوود

گوردون هیوارد
محبوب‌ترین مدل موهای مردانه به سبک ستاره‌های هالیوود

لئون بریجز
محبوب‌ترین مدل موهای مردانه به سبک ستاره‌های هالیوود

دامنل گلیسون
محبوب‌ترین مدل موهای مردانه به سبک ستاره‌های هالیوود

دونالد گلاور
محبوب‌ترین مدل موهای مردانه به سبک ستاره‌های هالیوود

رایان رینولدز
 محبوب‌ترین مدل موهای مردانه به سبک ستاره‌های هالیوود

آستین باتلر
محبوب‌ترین مدل موهای مردانه به سبک ستاره‌های هالیوود

ایمان شامپرت
محبوب‌ترین مدل موهای مردانه به سبک ستاره‌های هالیوود

گائل گارسیا برنال
محبوب‌ترین مدل موهای مردانه به سبک ستاره‌های هالیوود

جرج کلونی
محبوب‌ترین مدل موهای مردانه به سبک ستاره‌های هالیوود

جان چو
محبوب‌ترین مدل موهای مردانه به سبک ستاره‌های هالیوود

جیدن اسمیت
محبوب‌ترین مدل موهای مردانه به سبک ستاره‌های هالیوود

نیک جوناس
محبوب‌ترین مدل موهای مردانه به سبک ستاره‌های هالیوود