مدل موی کوتاه به روش ستاره های هالیوود

پرتال اجتماعی واکنش: اگر شما هم مانند بسیاری از خانم های دیگر برای گرمای تابستان موهای خود را کوتاه کرده اید و نمی توانید مدل هایی مانند دم اسبی، گوجه ای یا شنیون را امتحان کنید، ما در اینجا مدل هایی را برایتان آورده ایم که به کمک آنها می توانید در میهمانی ها بدرخشید. این ستارگان هالیوود به سادگی و با کمی خلاقیت موهای خود را از حالت کسل کننده همیشگی در آورده اند.

1. جولیان هاف

آرایش موی کوتاه به شیوه ستارگان هالیوود

2. کیت مارا

آرایش موی کوتاه به شیوه ستارگان هالیوود

3. سینا میلر

آرایش موی کوتاه به شیوه ستارگان هالیوود

4. امیلیا کلارک

آرایش موی کوتاه به شیوه ستارگان هالیوود

5. رزمند پایک

آرایش موی کوتاه به شیوه ستارگان هالیوود

7. دیانا ایگران

آرایش موی کوتاه به شیوه ستارگان هالیوود

8. دمی لواتو

آرایش موی کوتاه به شیوه ستارگان هالیوود

9. مارگو رابی

آرایش موی کوتاه به شیوه ستارگان هالیوود

10. رز بیرن

آرایش موی کوتاه به شیوه ستارگان هالیوود

11. شی‌لین وودلی

آرایش موی کوتاه به شیوه ستارگان هالیوود

12. جنا الفمن

آرایش موی کوتاه به شیوه ستارگان هالیوود

14. جما آرترتون

آرایش موی کوتاه به شیوه ستارگان هالیوود

15. اما استون

آرایش موی کوتاه به شیوه ستارگان هالیوود