دسته: اخبار هنرمندان

انتقاد افسانه بایگان از تفکر غالب بر تلویزیون در ایران

افسانه بایگان درباره شرایط این روزهای آثار نمایشی تلویزیون گفت: برخی می‌گویند به دلیل آنکه صداوسیما بودجه ندارد، این اتفاق

Continue reading