دسته: فرهنگ و هنر

قتل مدیر شبکه جم با انگیزه‌ مالی صورت گرفته

شهردار منطقه ساری‌یر استانبول، که قتل سعید کریمیان مدیر مجموعه شبکه‌های تلویزیونی جم در آنجا اتفاق افتاد، به رسانه‌های محلی

Continue reading