دسته: مکانهای تاریخی جهان

تصاویر شگفت انگیز آتشفشانی آبی

پرتال اجتماعی واکنش:اندونزی در محل اتصال سه صفحه تکتونیکی قرار گرفته و از این رو کانونی برای فعالیت های آتشفشانی است.

Continue reading