دسته: مکان های تاریخی ایران

گورستان اسرار آمیز سپید چاه در ایران

پرتال اجتماعی واکنش:شمالی ترین نقطه ایران، روستای معروفی وجود داره که دلیل شهرتش به خاطر گورستان اسرار آمیزیه که داخل

Continue reading
مکان های تاریخی

قلعه کنگلو مکانی زیبا و تاریخی در مازندران

پرتال اجتماعی واکنش:سایه بال‌هایش مانند بازوهایی است که می‌خواهد همه‌چیز را در حمایت خود بگیرد و مانعی باشد برای جلوگیری

Continue reading