دسته: مکان های تاریخی ایران

سفری به یادماندنی به کرمانشاه /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش:کرمانشاه یکی از کهن ترین شهرهای ایران است و در دوران باستان نام هایی چون الیپی، کانبادین و قرمسین

Continue reading