کافه گردش

بازار

طلا seke

قیمت طلا ،سکه و ارز در بازار ۹۵/۰۷/۲۷

پرتال خبری واکنش: قیمت بازار سکه و طلای تهران، هر قطعه سکه تمام، ۱۰ میلیون ۸۵۰ هزار ریال، نیم سکه، ۵ میلیون و ۵۱۰ هزار ریال، ربع سکه، ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال، هر قطعه سکه یک گرمی، یک میلیون ۸۲۰ هزار ریال، و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱ میلیون و ۰۹۹ هزار […]

طلا seke

قیمت طلا ،سکه و ارز در بازار ۹۵/۰۷/۲۶

پرتال خبری واکنش: قیمت بازار سکه و طلای تهران، هر قطعه سکه تمام، ۱۰ میلیون ۸۳۰ هزار ریال، نیم سکه، ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال، ربع سکه، ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال، هر قطعه سکه یک گرمی، یک میلیون ۸۲۰ هزار ریال، و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱ میلیون و ۰۹۸ هزار […]

خودرو

قیمت خودروهای داخلی در ۲۵ مهر /جدول

خودرو کیا سراتو ۲۰۰۰ اتوماتیک در بازار ۹۱ میلیون و پراید se 132 به مبلغ ۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به فروش می رسد. پرتال خبری واکنش: قیمت برخی از خودرو های داخلی به شرح زیر است  :

طلا seke

قیمت طلا ،سکه و ارز در بازار ۹۵/۰۷/۲۵

پرتال خبری واکنش: قیمت بازار سکه و طلای تهران، هر قطعه سکه تمام، ۱۰ میلیون ۸۳۰ هزار ریال، نیم سکه، ۵ میلیون و ۴۹۰ هزار ریال، ربع سکه، ۲ میلیون و ۸۹۰ هزار ریال، هر قطعه سکه یک گرمی، یک میلیون ۸۲۰ هزار ریال، و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱ میلیون و ۰۹۸ هزار […]

طلا seke

قیمت طلا ،سکه و ارز در بازار ۹۵/۰۷/۲۴

پرتال خبری واکنش: قیمت بازار سکه و طلای تهران، هر قطعه سکه تمام، ۱۰ میلیون ۸۵۰ هزار ریال، نیم سکه، ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال، ربع سکه، ۲ میلیون و ۸۷۰ هزار ریال، هر قطعه سکه یک گرمی، یک میلیون ۸۲۰ هزار ریال، و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱ میلیون و ۱۰۶ هزار […]

طلا seke

قیمت طلا ،سکه و ارز در بازار ۹۵/۰۷/۱۹

پرتال خبری واکنش: قیمت بازار سکه و طلای تهران، هر قطعه سکه تمام، ۱۰ میلیون ۸۲۰ هزار ریال، نیم سکه، ۵ میلیون و ۴۸۰ هزار ریال، ربع سکه، ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال، هر قطعه سکه یک گرمی، یک میلیون ۸۲۰ هزار ریال، و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱ میلیون و ۱۰۲ هزار […]

طلا seke

قیمت طلا ،سکه و ارز در بازار ۹۵/۰۷/۱۸

پرتال خبری واکنش: قیمت بازار سکه و طلای تهران، هر قطعه سکه تمام، ۱۰ میلیون ۸۷۰ هزار ریال، نیم سکه، ۵ میلیون و ۴۸۰ هزار ریال، ربع سکه، ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال، هر قطعه سکه یک گرمی، یک میلیون ۸۲۰ هزار ریال، و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱ میلیون و ۱۰۶ هزار […]

قیمت خودروهای داخلی در ۱۷ مهر /جدول

خودرو جک s5 اتو ماتیک ۹۵ میلیون و برلیانس H330 اتوماتیک ۵۶ میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسد. پرتال خبری واکنش: قیمت برخی از خودرو های داخلی به شرح زیر است  :

طلا seke

قیمت طلا ،سکه و ارز در بازار ۹۵/۰۷/۱۷

پرتال خبری واکنش: قیمت بازار سکه و طلای تهران، هر قطعه سکه تمام، ۱۰ میلیون ۸۷۰ هزار ریال، نیم سکه، ۵ میلیون و ۴۸۰ هزار ریال، ربع سکه، ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال، هر قطعه سکه یک گرمی، یک میلیون ۸۲۰ هزار ریال، و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱ میلیون و ۱۰۶ هزار […]

طلا seke

قیمت طلا ،سکه و ارز در بازار ۹۵/۰۷/۱۴

پرتال خبری واکنش: قیمت بازار سکه و طلای تهران، هر قطعه سکه تمام، ۱۰ میلیون ۹۵۰ هزار ریال، نیم سکه، ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال، ربع سکه، ۲ میلیون و ۹۲۰ هزار ریال، هر قطعه سکه یک گرمی، یک میلیون ۸۵۰ هزار ریال، و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱ میلیون و ۱۱۵ هزار […]