دسته: اجتماعی

همه چیز درباره تب کریمه کنگو

افرادی که در کشتارگاه‌ها کار می‌کنند، باید از دستکش و چکمه و روپوش استفاده کنند، درواقع رعایت بهداشت فردی تن‌ها

Continue reading