دسته: متفرقه(از این دسته استفاده نشه)

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: عدم توجه به اجرای طرح بهشت‌آباد سئوال برانگیز است

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت نیرو تحت تاثیر گروه‌ها و اظهارنظرهای مختلف قرار می‌گیرد و طرح کارشناسی

Continue reading