اشتباه سامسونگ در طراحی قلم نوت5, دلیل نابودی این گوشی

پرتال اجتماعی واکنش: اشتباه وحشتناک سامسونگ در طراحی قلم دیجیتال نوت5 باعث نابودی این گوشی می‌شود.

گلکسی نوت ۵

سامسونگ با تأکید بر مکانیسم جدید بیرون آمدن قلم دیجیتال از گوشی گلکسی نوت ۵ باعث شده تا مکانیسم امنیت فیزیکی را هنگام جاسازی قلم فراموش کند و به همین خاطر اگر کاربر به‌اشتباه سعی در قراردادن قلم در جای خود کند، باعث نابودی گوشی می‌شود.

در طراحی جدید عمدتاً روی فنری شدن قلم دیجیتال تأکید شده و به همین خاطر طراحان نابغه در سامسونگ یادشان رفته که اگر کاربر قلم را برعکس قرار دهد هم قلم بیرون نمی‌آید و هم گوشی خراب می‌شود!

اشتباه قراردادن قلم دیجیتال در نوت 5، گوشی‌تان را نابود می‌کند! +تصاویر

 

اشتباه قراردادن قلم دیجیتال در نوت 5، گوشی‌تان را نابود می‌کند! +تصاویر

 

اشتباه قراردادن قلم دیجیتال در نوت 5، گوشی‌تان را نابود می‌کند! +تصاویر

 

 اشتباه قراردادن قلم دیجیتال در نوت 5، گوشی‌تان را نابود می‌کند! +تصاویر