نرم افزار حسابداری ساما سیستم

رپورتاژ:نرم افزار حسابداری : نرم افزار حسابداری ساما سیستم ، نرم افزاری است جامع و طبق اصول استاندار حسابداری که برای کلیه شرکتهای بازرگانی ،تولیدی ، خدماتی ، پیمانکاری و ….. قابل استفاده می باشد و میتواند نقشی تعیین کننده در تصمیم گیری مدیران داشته باشد .

برنامه حسابداری : امروزه برنامه های حسابداری نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری در روند فعالیت شرکتها دارند و برنامه جامع حسابداری ساما سیستم نیز از این قاعده مستثنا نیست که هدف آن ارائه گزارشات دقیق به مدیران درون سازمانی و برون سازمانی درچارچوب اصول واستاندارهای حسابداری می باشد .

نرم افزار فروش : نرم افزار فروش ساما سیستم نرم افزار انعطاف پذیری می باشد که هم قابلیت ثبت فاکتور فروش کالا و فاکتور فروش خدمات را دارا می باشد و همچنین با توجه به نوع فعالیت شرکت و روش های نگهداری موجودی کالا قابلیت ثبت فروش هم به روش دائمی وهم به روش ادواری رادارد.به دلیل جامع بودن نرم افزار فروش ساما سیستم کلیه فرآیند فروش اعم از ثبت فروش ، پیش فاکتور ، ثبت پور سانت فروش ، ثبت برگشت از فروش ،تایید صدور فاکتور و پیش فاکتور دراین نرم افزار اعمال شده است .

نرم افزار حقوق و دستمزد : با توجه به قوانین گسترده و پیچیده سازمان تامین اجتماعی و اداره امور مالیاتی در محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل ،سعی شده کلیه این قوانین در نرم افزار حقوق و دستمزد ساما سیستم اعمال شود و یک نرم افزاربا رعایت موازین قانون کار به بازار عرضه شود.

نرم افزار انبار : نرم افزار انبار ساما سیستم یک نرم افزار کامل و غنی می باشد که روش ارزیابی موجودی کالای آن میانگین موزون می باشد .روش دائمی و ادواری رادر نگهداری موجودی کالا به طور همزمان پیاده سازی کند .سعی شده درنرم افزار انبار ساما سیستم کلیه فرآیند انبار و انبار گردانی مثل رسید و حواله انبار ، مجوز انبار ، جابه جایی انبار ، رسید و حواله های امانی تهیه شود که این امر باعث کامل شدن این نرم افزار شده است .