دوره‌های غیرمجاز کوتاه مدت به 3 دانشگاه دیگر رسید

2376870_236

علی معصومیان رئیس مرکز آموزش‌های آزاد و خاص گفت: هم‌اکنون مشکل ورود دانشگاه‌ها به دوره‌های کوتاه مدت و تبلیغ این دوره‌ها موضوع اختلافی میان دانشگاه‌ها و این مرکز است.

وی افزود: دانشگاه‌ها در صورت دریافت مجوز می‌توانند دوره‌های کوتاه‌مدت را برگزار کنند البته تنها برای دانشجویان خود، این درحالی است که هم اکنون دانشگاهها در دوره‌های کوتاه مدت،دانشجویانی خارج از دانشگاه خود را پذیرش می‌کنند که این خلاف قانون است.

معصومیان تصریح کرد: هم‌اکنون دانشگاه‌هایی چون شهید بهشتی، امیر کبیر و فردوسی مشهد اقدام به پذیرش دانشجویانی خارج از دانشگاه خود کرده‌اند که این امر خلاف قانون محسوب می‌شود.