صندلی‌های خالی امروز دانشگاهها ثمره رشد قارچ‌گونه سال‌های قبل

2347177_713
در شرایط کنونی دانشگاه‌های دولتی و خصوصی با خطر خالی شدن صندلی خود مواجه‌اند و پذیرش بدون کنکور راهکاری برای مقابله با همین مشکل کنونی دانشگاه‌های کشور است.

 
وی گفت: دانشگاه آزاد و پیام نور هم در همین راستا سعی در پذیرش بدون کنکور و فراگیر داشته‌اند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ورشکستگی دانشگاه‌های غیردولتی به علت رشد قارچ‌گونه سال‌های قبل این قبیل دانشگاه‌هاست، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه جمعیت جوان کشور نیز رو به کاهش است، خطر خالی شدن صندلی‌های بیشتر این دانشگاه‌ها وجود دارد.
وی تصریح کرد: نباید حوزه آموزش عالی به این مرحله می‌رسید چرا  که اصلا بر اساس آنچه در سند چشم‌انداز آمده و حتی بر اساس آمایش علمی آکادمیک هم عمل نشده است و هم اکنون با وضعیتی روبه‌رو شدیم که در شهرستان‌های کوچک هفت تا 10 ماه دانشگاه بدون متقاضی داریم.
وی یادآور شد: توصیه ما تغییر رویه یا تغییر کاربری این دانشگاه‌ها به سوی رشته‌هایی است که در شرایط کنونی کشور حرفی برای گفتن داشته باشند.