نظرات جهادگران البرزی درباره تسهیلات رفاهی جهاد دانشگاهی سنجش می‌شود

2362625_173

طرح «بررسی نظرات جهادگران در خصوص تسهیلات رفاهی جهاد دانشگاهی» با هدف ارزیابی ارائه خدمات رفاهی و تسهیلاتی، از سوی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران جهاد دانشگاهی(ایسپا) در واحدهای جهاد دانشگاهی آغاز شده است. 

 
وی افزود: وضعیت کار و محیط کاری، جایگاه سازمانی و مدیریتی، حقوق و مزایای اعضای جهادگران، تسهیلات رفاهی و اجرای ضوابط و مقررات در جهاد دانشگاهی، از عمده‌ترین محورهایی است که در این پژوهش سنجش می‌شود.
فیروزی یادآور شد: پژوهش حاضر از تاریخ 31 خرداد به مدت یک هفته توسط مرکز افکارسنجی جهاد دانشگاهی البرز اجرا می‌شود.
وی ادامه داد: این طرح در استان البرز در چهار بخش جهاد دانشگاهی استان البرز، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی (هلجرد)، پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی و پژوهشکده گیاهان دارویی (واقع در استان البرز) اجرا می‌گردد.
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی البرز گفت: پرسشنامه‌ها به صورت مصاحبه با اعضای هیأت علمی رسمی و پیمانی، و سایر اعضای رسمی، پیمانی و قراردادی که به صورت تصادفی مشخص شده‌اند تکمیل می‌شود.
فیروزی در پایان تصریح کرد: امید است با همکاری جهادگران این طرح به نحو مطلوب اجرا گردد تا پس از جمع بندی نظرات جهاد گران، تصویر درستی از موضوع به دست آید و قابلیت استفاده در برنامه ریزی‌های آتی را داشته باشد.