زیباترین و جالبترین پارکینگ های دنیا+عکس

به این فکر کردیدماشینتون رو چه جور جایی پارک کنید؟شاید در دنیای شلوغ امروزی پیدا کردن جای پارکی برای ماشین فقط در همین حد برای ما مهم باشه که پلیس اون رو با جرثقیل نبرد یا وقتی برمی گردیم قبض جریمه راهنمایی رانندگی روی شیشه ماشین چشمک نزند.
در کشورهای مختلف رقابت برای ساخت جا پارک مناسب بسیار گسترش یافته است. افرادسعی می نمایند با مهندسی هر چه تمام و ایجاد امکانات مختلف برای رانندگان و ماشین ها مشتریان را به سمت خود جلب نمایند. در زیر به تعدادی از جا پارک های برتر دنیا را می بینیم:
شگفت انگیزترین و جالب ترین پارکینگ های دنیا (عکس)
شگفت انگیزترین و جالب ترین پارکینگ های دنیا (عکس)
شگفت انگیزترین و جالب ترین پارکینگ های دنیا (عکس)
شگفت انگیزترین و جالب ترین پارکینگ های دنیا (عکس)
شگفت انگیزترین و جالب ترین پارکینگ های دنیا (عکس)
شگفت انگیزترین و جالب ترین پارکینگ های دنیا (عکس)
شگفت انگیزترین و جالب ترین پارکینگ های دنیا (عکس)
شگفت انگیزترین و جالب ترین پارکینگ های دنیا (عکس)