نسرین مقانلو از یک اتفاق عجیب می‌گوید / عکس

نسرین مقانلو با انتشار عکس زیر در اینستاگرام خود نوشت:

نسرین مقانلو از یک اتفاق عجیب می‌گوید

با دیدن این عکس ،قلبم گرفت ،دلم ترکید
مادری بعد از زایمان بچه اش از دنیا میرود
کودکش راپیشش میارن کودک با بوسیدن
مادرش و وداع آخر با اوست که میگویند مادرش
از گوشه چشمش اشکی نمایان میشود. این
اتفاق گویا در فرانسه روی داده،که باعث
حیرت پزشکان میشود.
خدایا سایه هیچ مادری را از سر بچه اش کم نکنه.
برخی میگویند که مادرش بعد از این بوسه حالش خوب شده
امیدوارم که همینطور باشد.

صفحه اجتماعی نسرین مقانلو