تصاویری دیدنی از جشن تولد مداح معروف تهرانی

تصاویری از جشن تولد حاج سعید حدادیان را مشاهده می کنید.

 جشن تولد مداح معروف تهرانی

 جشن تولد مداح معروف تهرانی

 جشن تولد مداح معروف تهرانی

 جشن تولد مداح معروف تهرانی

صراط