رونمایی از ضریح حضرت عباس (ع) و امام حسین (ع) / تصاویر

مراسم رونمای از ضریح نمادین امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل (ع) عصر جمعه قالیباف ، چمران رییس شورای شهر تهران، اشتری فرمانده ناجا و فضلی جانشین نیروی مقاومت بسیج در تالار عاشورای باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد.

رونمایی از ضریح حضرت عباس (ع) و امام حسین (ع)

 رونمایی از ضریح حضرت عباس (ع) و امام حسین (ع)

 رونمایی از ضریح حضرت عباس (ع) و امام حسین (ع)

رونمایی از ضریح حضرت عباس (ع) و امام حسین (ع)

 رونمایی از ضریح حضرت عباس (ع) و امام حسین (ع)

رونمایی از ضریح حضرت عباس (ع) و امام حسین (ع)

رونمایی از ضریح حضرت عباس (ع) و امام حسین (ع)

رونمایی از ضریح حضرت عباس (ع) و امام حسین (ع)

رونمایی از ضریح حضرت عباس (ع) و امام حسین (ع)

رونمایی از ضریح حضرت عباس (ع) و امام حسین (ع)

رونمایی از ضریح حضرت عباس (ع) و امام حسین (ع)

رونمایی از ضریح حضرت عباس (ع) و امام حسین (ع)

ایسنا