عمامه گذاری طلاب حوزه علمیه مروی / تصاویر

 مراسم عمامه گذاری طلاب حوزه علمیه با حضور آیت الله احمد محسنی گرکانی، تولیت مدرسه علمیه مروی تهران برگزار و طلاب جوان ملبس به لباس روحانیت شدند.

عمامه گذاری طلاب حوزه علمیه مروی

عمامه گذاری طلاب حوزه علمیه مروی

عمامه گذاری طلاب حوزه علمیه مروی

 عمامه گذاری طلاب حوزه علمیه مروی

 عمامه گذاری طلاب حوزه علمیه مروی

عمامه گذاری طلاب حوزه علمیه مروی

فارس