علت دعوت از نرگس محمدي براي مراسم روز زن

gal233

شهيندخت مولاوردي، معاون امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري اظهار داشت: ما از اقشار مختلف بانوان دعوت كرده بوديم و مشي دولت هم حذف كسي نيست.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا شما از برخي چهره‌ها همچون نرگس محمدي در اين مراسم دعوت كرده بوديد، تصريح‌كرد: ما براي 2100 نفر كارت فرستاده بوديم و نام وي نيز جزو ليست بوده است؛ ما خواستيم از همه دعوت كنيم و همه در جشن حضور داشته باشند.