لغو مجوز گیم نتهای متخلف

IMG13094281
هشدار در مورد توزیع غیرمجاز بازی ضد ایرانی “بلک لیست” / لغو مجوز گیم نتهای متخلف
مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانه ای در مورد توزیع بازی ضد ایرانی “ترور روحانی” در برخی مراکز کامپیوتری تهران گفت: بازی خاصی تحت عنوان “ترور روحانی” وجود ندارد و بازی رایانه ای که از آن نام برده می شود در رده تولیدات اسپلینتر سل با نام “بلک لیست” است که از 6 ماه گذشته بنیاد بازیهای رایانه ای این بازی را غیرمجاز اعلام و نسبت به آن هشدار داده بود.

بهروز مینایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بنیاد ملی بازیهای رایانه ای از 6 ماه گذشته در مورد بازی اسپلینتر سل؛ بلک لیست و چند بازی ضد ایرانی دیگر هشدار داده بود اظهار داشت: این بازی آمریکایی در نقض ارزشهای ایرانی اسلامی تولید و در فهرست بازیهای غیرمجازی است که از سوی بخش بازرسی و نظارت بنیاد ملی بازیهای رایانه ای منتشر شده است.

وی با بیان اینکه بنیاد ملی بازیهای رایانه ای وظیفه ای در برخورد با بازار بازیهای رایانه ای ندارد، افزود: ستاد حمایت و صیانت از محصولات فرهنگی مسئولیت نظارت و توزیع بازیهای رایانه ای را در سطح بازار عهده دار است.

مینایی در مورد محتوای این بازی ضد ایرانی که تحت عنوان “ترور روحانی” معروف شده است، گفت: در این بازی حمله به ایران مطرح شده و علیه نیروهای سپاه در برخی مناطق وارد عمل می شوند و شعارهای شهادت طلبانه نیروهای ایرانی را نشان می دهد؛ در بخشی از این بازی فردی به نام “علی روحانی” به عنوان یکی از نظامیان سپاه قدس شخصیت پردازی شده است که مورد برنامه ریزی ترور قرار می گیرد.

مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانه ای با تاکید براینکه در مورد ممنوعیت بازی “بلک لیست” هشدار داده و پخش و توزیع آن را به عنوان پخش غیرمجاز اعلام کرده بودیم، خاطرنشان کرد: این بنیاد هیچ مسئولیتی نسبت به حضور این بازی در برخی مراکز تهران ندارد و ستاد حمایت و صیانت از محصولات فرهنگی باید نسبت به این موضوع وارد عمل شود.

وی اضافه کرد: بخش بازرسی و نظارت بنیاد ملی بازیهای رایانه ای گزارشهایی از سطح بازار تهیه و مواردی که این بازی توزیع شده را به ستاد حمایت و صیانت از محصولات فرهنگی اعلام می کند.

مینایی در مورد مراکز کامپیوتری و گیم نت هایی که از این بازی ضد ایرانی استفاده می کنند، ادامه داد: گیم نتهایی که دارای مجوز بنیاد ملی بازیهای رایانه ای هستند در صورت تخلف و پخش این بازی، لغو مجوز می شوند اما برخورد قضایی و قانونی با این مراکز برعهده ستاد  حمایت و صیانت از محصولات فرهنگی است.