آخرین خبر از وضعیت جسمانی الهام چرخنده /عکس

آخرین خبر از وضعیت جسمانی الهام چرخنده /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: مدیر برنامه الهام چرخنده گفت: حال این بازیگر سینما و تلویزیون رو به بهبودی است.خانم محرابی مدیر برنامه الهام چرخنده گفت: حال این بازیگر سینما و تلویزیون رو به بهبودی است.این بازیگر دیروز از بخش مراقبت های ویژه به بخش عادی منتقل شده و بهبود نسبی پیدا کرده است.

وی گفت: به احتمال زیاد خانم چرخنده ظرف دو یا سه روز آینده از بیمارستان مرخص می شود.الهام چرخنده از سه روز پیش بر اثر عارضه قلبی و ریوی در بیمارستان آتیه بستری شده است.