آرامش واقعی ازنگاه عمو پورنگ / عکس

داریوش فرضیائی در صفحه اینستاگرام خود عکسی را از جایی که در آن آرامش واقعی دارد منتشر کرد.

آرامش واقعی ازنگاه عمو پورنگ

صفحه اجتماعی داریوش فرضیایی