امین زندگانی در تمرین نمایش آنا کارنینا در استوا / عکس

امین زندگانی با انتشار عکس زیر نوشت:

تمرین نمایش آنا کارنینا در استوا

امین زندگانی در تمرین نمایش آنا کارنینا در استوا

صفحه اجتماعی امین زندگانی