امین زندگانی و همسرش در روز جهانی کودک یتیم ایدز / عکس

امین زندگانی با انتشار عکس زیر نوشت:

همراه با دو برادر عزیز علی و سجاد احمدی نیا که در مراسم دیروز روز جهانی کودک یتیم ایدز بسیار زحمت کشیدن

 امین زندگانی و همسرش در روز جهانی کودک یتیم ایدز

صفحه اجتماعی امین زندگانی