بازیگران و چهره های معروف در کنسرت محمدرضا هدایتی و کامران تفتی / تصاویر

 

بازیگران و چهره های معروف در کنسرت محمدرضا هدایتی و کامران تفتی

محمدرضا هدایتی

بازیگران و چهره های معروف در کنسرت محمدرضا هدایتی و کامران تفتی

نیلوفر امینی فر ، محسن افشانی و کیمیا گیلانی

 بازیگران و چهره های معروف در کنسرت محمدرضا هدایتی و کامران تفتی

کامران تفتی

بازیگران و چهره های معروف در کنسرت محمدرضا هدایتی و کامران تفتی

بازیگران در کنسرت محمدرضا هدایتی و کامران تفتی

بازیگران و چهره های معروف در کنسرت محمدرضا هدایتی و کامران تفتی

رز رضوی

بازیگران و چهره های معروف در کنسرت محمدرضا هدایتی و کامران تفتی

 بازیگران و چهره های معروف در کنسرت محمدرضا هدایتی و کامران تفتی

لاله اسکندری و همسرش ، نعیمه نظام دوست

بازیگران و چهره های معروف در کنسرت محمدرضا هدایتی و کامران تفتی

کنسرت محمدرضا هدایتی و کامران تفتی

اخبار مرتبط: