بازیگر پیشکسوت سینما در کنار مجسمه اش /تصاویر

بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون در کنار مجسمه اش!+تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش: عزت الله انتظامی

بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون در کنار مجسمه اش!+تصاویر