برنامه‌سازی عموهای فیتیله‌ای در فضای مجازی

پرتال اجتماعی واکنش: فیتیله‌ای‌ها در قالبی متفاوت از برنامه‌های‌ تلویزیونی برای مخاطبانشان برنامه‌سازی می‌کنند تا بتوانند همچنان ارتباطشان را با آنها نگه دارند.علیرضا آقایی، از ساخت برنامه‌ای با همان گروه‌ «فیتیله» در فضای مجازی خبر داد و گفت: به‌زودی با ساختاری جدید در فضای مجازی تولید برنامه می‌کنیم.او با بیان اینکه این برنامه برای گروه سنی کودک ساخته می‌شود، اظهار کرد: با وجود اینکه عموهای «فیتیله‌ای» و بسیاری از عوامل آن برنامه با ما همکاری می‌کنند، ولی قرار نیست برنامه‌ای با عنوان «فیتیله» را در فضای مجازی تولید کنیم، بلکه با توجه به اقتضای فضای مجازی برنامه‌سازی می‌کنیم.
آقایی با بیان اینکه نام این برنامه قطعاً «فیتیله» نخواهد بود، گفت: فعلاً در مرحله پیش تولید هستیم.در پی اعتراض برخی از آذری‌زبانان کشورمان به قسمتی از برنامه «فیتیله»، این برنامه دیگر روزهای جمعه از تلویزیون پخش نمی‌شود.

Snapshot_2016-01-06_103613