«بنیامین» در کرمانشاه غوغا کرد /تصاویر

«بنیامین بهادری» با اجرای متفاوت خود در کرمانشاه غوغا به پا کرد.
«بنیامین بهادری» با اجرای متفاوت خود در کرمانشاه غوغا به پا کرد و این برنامه با استقبال بسیار زیادی هم مواجه شد.
«بنیامین» در کرمانشاه غوغا به پا کرد + تصاویر
«بنیامین» در کرمانشاه غوغا به پا کرد + تصاویر
«بنیامین» در کرمانشاه غوغا به پا کرد + تصاویر
«بنیامین» در کرمانشاه غوغا به پا کرد + تصاویر
«بنیامین» در کرمانشاه غوغا به پا کرد + تصاویر