بی‌تفاوتی چهره‌های ایرانی در برابرقتل عام در نیجریه /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش:ولی سوال این است که چرا برای قتل عام تعداد زیادی از شیعیان در نیجریه؛ واکنشی را مشاهده نمی کنیم.در قضیه حمله داعشیان و قتل عام تعدادی از شهروندان پاریس در فرانسه، صفحه اینستاگرام هنرمندان و بازیگران پر از پست هایی شد که این اقدام تروریستی را محکوم کردند. و البته که کار خوبی را به نمایش گذاشتند.

برای نمونه عکس هایی که در صفحه اینستاگرام برخی چهره ها برای محکوم کردن کشتار در پاریس منتشر شد

   هنرمندان و چهره هایی که جیم شدند

 هنرمندان و چهره هایی که جیم شدند

 هنرمندان و چهره هایی که جیم شدند

هنرمندان و چهره هایی که جیم شدند

ولی سوال این است که چرا برای قتل عام تعداد زیادی از شیعیان در نیجریه؛  واکنشی را مشاهده نمی کنیم. از همه چهره های معروف این انتظار می رود تا در صفحات اینستاگرام خود این اقدام تروریستی در نیجریه و کشتار شیعیان را محکوم کنند.